top of page

Prosjektering

Hva er prosjektering?

Prosjektering er å planlegge, detaljtegne, søke og beskrive det den utførende part skal gjennomføres. Dette er den innledende fasen i prosjektet. Her dannes grunnlaget den utførende skal bygge videre på. I denne fasen er det enkelt å gjøre endringer og forbedringer før prosjektet starer, noe som vil sikre en god fremdrift og et kostnadseffektivt prosjekt.

Hvorfor trenger du oss?

Enten du skal i gang med et stort eller et lite prosjekt, privat eller for andre, er du pålagt å sørge for at byggverket tåler de påkjenningene som det blir utsatt for, samt er trygt og sikkert å bruke.

TEK17 §10-1 sier følgende om dette:
«Byggverket skal plasseres, prosjekteres og utføres slik at det oppnås tilfredsstillende sikkerhet for personer og husdyr, og slik at det ikke oppstår sammenbrudd eller ulykker som fører til uakseptabelt store materielle eller samfunnsmessige skader»

Er du usikker på om det du skal føre opp er i henhold til de kravene som stilles, kan vår byggingeniør hjelpe deg med å sørge for at bygget blir planlagt, prosjektert og dimensjonert etter de enhver tid gjeldende lover og forskrifter.

Med oss på laget kan du føle deg trygg på at ditt byggeprosjekt blir planlagt og prosjektert etter gjeldende krav som stilles i lovverket. Vi kan hjelpe deg med smarte materialvalg og sikre bærekraftige og fremtidsrettede løsninger for ditt prosjekt.

Vil du i gang med et prosjekt og har spørsmål? Kontakt oss for en uforpliktende prat!

bottom of page